Footmore podotherapie

Sinds januari 2014 werk ik samen met Trix van Leeuwe. Zij is podotherapeute en werkt voor Footmore podotherapie in Hillegersberg. Zij is gevestigd aan de Kleiweg nummer 78 en is gespecialiseerd in dryneedling, kinesiotaping en manueel therapie aan de onderste extremiteit.

De podotherapeut behandelt mensen met voetproblemen of problemen aan het houdings- en bewegingssysteem, die voortvloeien uit een afwijkend functioneren en/of een afwijkende stand van de voeten. De podotherapeut behandelt mensen met als doel:

  • Het opheffen, verminderen of compenseren van stoornissen in het steun- en bewegingsapparaat door middel van orthesen, prothesen of andere hulpmiddelen aan de voet;
  • Het uitwendig bestrijden van aan de voet aanwezige huidaandoeningen;
  • Het voorkomen en bestrijden van nagelafwijkingen;
  • Het geven van advies over bestaande onderwerpen en over individueel, persoonsgeschikt schoeisel, in verband met de bestaande problemen.
Footmore podotherapie
BIG Register