Mark Sneep Fysiotherapie
Mark Sneep Fysiotherapie

Dry Needling

Voor de specifieke vraag naar dry needling kunt u ook terecht bij mij. Ik heb de cursus met goed resultaat afgerond op 21 november 2015. Hieronder staat een korte beschrijving over wat dry needling precies inhoudt.

Het is een behandelmethode, waarbij een triggerpoint in een spier wordt aangeprikt om op deze manier een snelle en lange ontspanning in de spier te bewerkstelligen. Een triggerpoint is een spierknoop, die zowel lokaal pijn kan geven, als op een langere afstand op andere plaatsen in het lichaam. Het kan dus zijn dat u last heeft van een bepaalde regio in het lichaam, terwijl de bron van de pijn ergens anders gelokaliseerd is. Wanneer de pijn reeds langere tijd aanwezig is, bestaat de mogelijkheid dat ik op meerdere lokaties aan de slag ga met een naald om meerdere triggerpoints te behandelen. Het uiteindelijke doel is om middels dry needling betere voorwaarden te creëren om op een juiste manier in het dagelijks leven te kunnen bewegen, oefenen en trainen.

Op het moment dat de spier op de juiste plek is aangeprikt, zal dat kort een onprettig gevoel geven omdat er dan een soort ‘twitch’, of krampgevoel optreedt. Hierna ontspant de spier zich en kunt u zich makkelijker bewegen. De volgende dag kan er sprake zijn van een beurs of vermoeid gevoel op de plek waar er geprikt is en in de regio eromheen.

Er is een belangrijk verschil met acupunctuur, omdat er bij dry needling slechts 1 naald tegelijk gebruikt wordt en deze wordt alleen op het moment zelf gebruikt om een spier aan te prikken en blijft niet in het lichaam zitten. De naald heeft ook geen invloed op de ‘energie’ in het lichaam, wat bij acupunctuur wel het geval is.

Er zullen tot slot geen extra kosten in rekening gebracht worden, omdat het een onderdeel is van een reguliere behandeling fysiotherapie of manuele therapie. Dit geldt uiteraard alleen als u een aanvullende verzekering voor fysiotherapie heeft afgesloten.